WF - Katedra i Zakład Biofizyki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
(032) 364
Email:

KOSMETOLOGIA

PRZEDMIOTY

BIOFIZYKA W KOSMETOLOGII

 

WYKAZ GODZIN KONSULTACJI DLA STUDENTÓW

 

Prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa - poniedziałek 14.00-15.00

dr hab. n. farm. Paweł Ramos, prof. SUM - poniedziałek 12.00-13.00

dr hab. n. med. Magdalena Zdybel - środa 10.00-11.00

dr n. med. Anita Stanjek-Cichoracka - wtorek 10.00-11.00

dr n. med. Małgorzata Stec - środa 12.00-13.00

dr n. przyr. Adam Bogacz - wtorek 12.00-13.00 

REGULAMIN BHP OBOWIĄZUJĄCY W SALI LABORATORYJNEJ KATEDRY I ZAKŁADU BIOFIZYKI

 • W Sali laboratoryjnej należy dokładnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Każdy pracownik oraz student musi wiedzieć,  gdzie  znajdują  się  urządzenia   ratunkowe  i sprzęt przeciwpożarowy.

 • W razie  pożaru  należy  krzykiem  zaalarmować  o  niebezpieczeństwie  osoby  pracujące  w pobliżu, udzielić pomocy poszkodowanym, za pomocą dostępnych środków podjąć próbę ugaszenia pożaru, zawiadomić prowadzącego zajęcia

 • Przy posługiwaniu się urządzeniami zasilanymi prądem zmiennym z sieci należy przestrzegać następujących przepisów:

 • Przed włączeniem wagi, polarymetru, wiskozymetru, spektrofotometru, komputera, drukarki należy sprawdzić, czy urządzenie posiada uziemienie.

 • Włączać urządzenie tylko w obecności prowadzącego zajęcia.

 • Przy wyłączaniu urządzenia z sieci należy uchwycić ręką wtyczkę, a nie ciągnąć za przewód doprowadzający prąd.

 • Nie wolno dotykać w/w urządzeń mokrymi rękami.

 • Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy zapoznać się z instrukcją. Należy ustalić jakie właściwości fizyko-chemiczne posiadają odczynniki konieczne do wykonania ćwiczenia i przeanalizować je pod katem zagrożeń BHP.

 • W czasie pracy ze związkami rtęci zachować ostrożność. Miejsce rozlania rtęci (stłuczenie termometru) należy posypać siarką strącona.

 • Na Sali ćwiczeniowej obowiązuje noszenie fartucha ochronnego. Okrycia wierzchnie i torby należy pozostawiać w szatni.

 • Każdy, nawet najdrobniejszy wypadek powinien być natychmiast zgłoszony prowadzonemu zajęcia.

 • Po zakończeniu pracy student zobowiązany jest do: uporządkowania stanowiska pracy, wyłączenia wszystkich urządzeń elektrycznych używanych w trakcie pracy, pozamykania okien.

 • Koniecznym  warunkiem   bezpiecznej   pracy   jest  przestrzeganie  porządku   w miejscu pracy, zachowanie spokoju i ciszy.

 • Niedozwolone jest bieganie po Sali ćwiczeń i głośne rozmowy.

 • W sali ćwiczeń niedozwolone jest palenie tytoniu.

 • Niedopuszczalnym   jest   spożywanie   posiłków   w  sali ćwiczeń.

 

 Literatura podstawowa:

1) Pilawa B., Ramos P., Adamczyk J. Biofizyka - ćwiczenia. Skrypt dla studentów farmacji. Wydawnictwo  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2017.

link: 

http://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?cPath=31&products_id=166

 

 

2) Pilawa B., Ramos P. Spektroskopia EPR. Ćwiczenia dla studentów analityki medycznej i medycyny. Wydawnictwo  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2017.

link:

http://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?cPath=31&products_id=165

 

 

3) Ramos P., Pilawa B. Zastosowanie spektroskopii EPR do optymalizacji procesów sterylizacji termicznej w farmacji i medycynie. Wydawnictwo  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2018.

link:

https://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?products_id=177

 

 

Literatura uzupełniająca:

1) Kędzia B. (red.). Materiały do ćwiczeń z biofizyki i fizyki. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1982.

2) Jaroszyk F. Biofizyka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

 

PODSTAWOWA APARATURA W KOSMETOLOGII 

 

!!!! UWAGA !!!

Ćwiczenia z przedmiotu Podstawowa aparatura w kosmetologii rozpoczynają się w czwartek (02.03.2023) zgodnie z hrmonogramem zajęć zamieszczonym w dziekanacie.

 

Kod do wykładów na MS Teams: qaz67pk

 

WYKAZ GODZIN KONSULTACJI DLA STUDENTÓW

 

Prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa - poniedziałek 14.00-15.00

dr hab. n. farm. Paweł Ramos, prof. SUM - poniedziałek 12.00-13.00

dr hab. n. med. Magdalena Zdybel - środa 10.00-11.00

dr n. med. Anita Stanjek-Cichoracka - wtorek 10.00-11.00

dr n. med. Małgorzata Stec - środa 12.00-13.00

dr n. przyr. Adam Bogacz - wtorek 12.00-13.00


HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKŁADY - PLATFORMA MICROSOFT TEAMS

15PR, 16 PR; 13:00-15:15; 23.05.2023

15PR, 16 PR; 13:00-14:30; 30.05.2023

 

SEMINARIA - KATEDRA I ZAKŁAD BIOFIZYKI SALA nr 0.04, ul. Jedności 8 41-200 Sosnowiec

 

15PR; 12:00-13:30; 28.02.2023, 07.03.2023, 14.03.2023, 21.03.2023, 28.03.2023

 

16 PR; 13:30-15:00; 28.02.2023, 07.03.2023, 14.03.2023, 21.03.2023, 28.03.2023

 

 

ĆWICZENIA - KATEDRA I ZAKŁAD BIOFIZYKI SALA nr 0.04, ul. Jedności 8 41-200 Sosnowiec

 

15PR; 08:00-10:15;

02.03.2023, 09.03.2023, 16.03.2023, 23.03.2023, 30.03.2023, 13.04.2023, 27.04.2023, 11.05.2023, 04.05.2023, 11.05.2023 

 

16 PR; 10:30-12:45;

02.03.2023, 09.03.2023, 16.03.2023, 23.03.2023, 30.03.2023, 13.04.2023, 27.04.2023, 11.05.2023, 04.05.2023, 11.05.2023  

 

REGULAMIN BHP OBOWIĄZUJĄCY W SALI LABORATORYJNEJ KATEDRY I ZAKŁADU BIOFIZYKI

 • W Sali laboratoryjnej należy dokładnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Każdy pracownik oraz student musi wiedzieć,  gdzie  znajdują  się  urządzenia   ratunkowe  i sprzęt przeciwpożarowy.

 • W razie  pożaru  należy  krzykiem  zaalarmować  o  niebezpieczeństwie  osoby  pracujące  w pobliżu, udzielić pomocy poszkodowanym, za pomocą dostępnych środków podjąć próbę ugaszenia pożaru, zawiadomić prowadzącego zajęcia

 • Przy posługiwaniu się urządzeniami zasilanymi prądem zmiennym z sieci należy przestrzegać następujących przepisów:

 • Przed włączeniem wagi, polarymetru, wiskozymetru, spektrofotometru, komputera, drukarki należy sprawdzić, czy urządzenie posiada uziemienie.

 • Włączać urządzenie tylko w obecności prowadzącego zajęcia.

 • Przy wyłączaniu urządzenia z sieci należy uchwycić ręką wtyczkę, a nie ciągnąć za przewód doprowadzający prąd.

 • Nie wolno dotykać w/w urządzeń mokrymi rękami.

 • Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy zapoznać się z instrukcją. Należy ustalić jakie właściwości fizyko-chemiczne posiadają odczynniki konieczne do wykonania ćwiczenia i przeanalizować je pod katem zagrożeń BHP.

 • W czasie pracy ze związkami rtęci zachować ostrożność. Miejsce rozlania rtęci (stłuczenie termometru) należy posypać siarką strącona.

 • Na Sali ćwiczeniowej obowiązuje noszenie fartucha ochronnego. Okrycia wierzchnie i torby należy pozostawiać w szatni.

 • Każdy, nawet najdrobniejszy wypadek powinien być natychmiast zgłoszony prowadzonemu zajęcia.

 • Po zakończeniu pracy student zobowiązany jest do: uporządkowania stanowiska pracy, wyłączenia wszystkich urządzeń elektrycznych używanych w trakcie pracy, pozamykania okien.

 • Koniecznym  warunkiem   bezpiecznej   pracy   jest  przestrzeganie  porządku   w miejscu pracy, zachowanie spokoju i ciszy.

 • Niedozwolone jest bieganie po Sali ćwiczeń i głośne rozmowy.

 • W sali ćwiczeń niedozwolone jest palenie tytoniu.

 • Niedopuszczalnym   jest   spożywanie   posiłków   w  sali ćwiczeń.

 

LITERATURA PODSTAWOWA

Kosmetologia współczesna, Praca zbiorowa, Wydawnictwo ATENA, Warszawa 2010.

W. Kasprzak, A. Mańkowska, Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

A. Straburzyńska-Lupa, G. Straburzyński, Fizjoterapia z elementami klinicznymi, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

A.Z. Hrynkiewicz, E. Rokita, Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, Wydawnictwo Medyczne PZWL, Warszawa 2000.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

G. Straburzyński, A. Straburzyńska-Lupa, Medycyna fizykalna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

A. Franek, E. Franek, A. Polak, Nowoczesna elektroterapia, Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2001.

J. Stankowski, W. Hilczer, Wstęp do spektroskopii rezonansów magnetycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

 

 FIZYKOTERAPIA 

Kod do wykładów na MS Teams: oo76ac1

 

WYKAZ GODZIN KONSULTACJI DLA STUDENTÓW

 

Prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa - poniedziałek 14.00-15.00

dr hab. n. farm. Paweł Ramos, prof. SUM - poniedziałek 12.00-13.00

dr hab. n. med. Magdalena Zdybel - środa 10.00-11.00

dr n. med. Anita Stanjek-Cichoracka - wtorek 10.00-11.00

dr n. med. Małgorzata Stec - środa 12.00-13.00

dr n. przyr. Adam Bogacz - wtorek 12.00-13.00


 

 

 

REGULAMIN BHP OBOWIĄZUJĄCY W SALI LABORATORYJNEJ KATEDRY I ZAKŁADU BIOFIZYKI

 • W Sali laboratoryjnej należy dokładnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Każdy pracownik oraz student musi wiedzieć,  gdzie  znajdują  się  urządzenia   ratunkowe  i sprzęt przeciwpożarowy.

 • W razie  pożaru  należy  krzykiem  zaalarmować  o  niebezpieczeństwie  osoby  pracujące  w pobliżu, udzielić pomocy poszkodowanym, za pomocą dostępnych środków podjąć próbę ugaszenia pożaru, zawiadomić prowadzącego zajęcia

 • Przy posługiwaniu się urządzeniami zasilanymi prądem zmiennym z sieci należy przestrzegać następujących przepisów:

 • Przed włączeniem wagi, polarymetru, wiskozymetru, spektrofotometru, komputera, drukarki należy sprawdzić, czy urządzenie posiada uziemienie.

 • Włączać urządzenie tylko w obecności prowadzącego zajęcia.

 • Przy wyłączaniu urządzenia z sieci należy uchwycić ręką wtyczkę, a nie ciągnąć za przewód doprowadzający prąd.

 • Nie wolno dotykać w/w urządzeń mokrymi rękami.

 • Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy zapoznać się z instrukcją. Należy ustalić jakie właściwości fizyko-chemiczne posiadają odczynniki konieczne do wykonania ćwiczenia i przeanalizować je pod katem zagrożeń BHP.

 • W czasie pracy ze związkami rtęci zachować ostrożność. Miejsce rozlania rtęci (stłuczenie termometru) należy posypać siarką strącona.

 • Na Sali ćwiczeniowej obowiązuje noszenie fartucha ochronnego. Okrycia wierzchnie i torby należy pozostawiać w szatni.

 • Każdy, nawet najdrobniejszy wypadek powinien być natychmiast zgłoszony prowadzonemu zajęcia.

 • Po zakończeniu pracy student zobowiązany jest do: uporządkowania stanowiska pracy, wyłączenia wszystkich urządzeń elektrycznych używanych w trakcie pracy, pozamykania okien.

 • Koniecznym  warunkiem   bezpiecznej   pracy   jest  przestrzeganie  porządku   w miejscu pracy, zachowanie spokoju i ciszy.

 • Niedozwolone jest bieganie po Sali ćwiczeń i głośne rozmowy.

 • W sali ćwiczeń niedozwolone jest palenie tytoniu.

 • Niedopuszczalnym   jest   spożywanie   posiłków   w  sali ćwiczeń.

 LITERATURA PODSTAWOWA

A.Z. Hrynkiewicz, E. Rokita, Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, Wydawnictwo Medyczne PZWL, Warszawa 2000.

T. Mika, W. Kasprzak, Fizykoterapia, PZWL, Warszawa 2013.

A. T. Straburzyńska-Lupa, G.S. Straburzyński G. S., Fizjoterapia z elementami klinicznymi, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

A. Sieroń A., G. Cieślar, M. Adamek, Magnetoterapia i laseroterapia. Podstawy teoretyczne. Oddziaływanie biologiczne. Zastosowania kliniczne. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1994.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

A. Śliwiński, Ultradźwięki i ich zastosowania, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 2001.

J. Stankowski, W. Hilczer, Wstęp do spektroskopii rezonansów magnetycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

G. Pawlicki, Podstawy inżynierii medycznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997.

 

 

FAKULTET - LASERY W KOSMETOLOGII I MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ