WF - Katedra i Zakład Biofizyki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
(032) 364
Email:

Koło naukowe

STN

Od marca 2006 roku przy Katedrze i Zakładzie Biofizyki działa Studenckie Koło Naukowe. Wszystkich zainteresowanych studentów serdecznie zapraszamy.

- opiekun koła -                                      

Prof zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

SKŁAD OSOBOWY KOŁA NAUKOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/18

Przewodniczący koła naukowego

Izabela Rozmus - Medycyna IV rok

Członkowie koła naukowego

Wojciech Rogóż - Biotechnologia Medyczna II rok II stopnia

Patrycja Ścigaj - Analityka Medyczna V rok

Adrian Matysek - Analityka Medyczna III rok

Mateusz Broncel - Biotechnologia Medyczna I rok II stopnia

 

 

NASZE OSIĄGNIĘCIA

 

Udział Studentów Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Biofizyki w V Ogólnopolskim Sympozjum Biomedycznym ESKULAP 2018 Lublin. 

Prezentacja ustna pracy pt.: The use of EPR spectroscopy to study the effect of storage conditions on the formation of free radicals in tetracaineautorstwa Mateusz Broncel. Opiekunowie pracy: dr hab. n. farm. Paweł Ramos, prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Prezentacja ustna pracy pt.: Application of UV-Vis spectrophotometry to study of the interactions of piracetam with DPPH free radical autorstwa Adrian Matysek Opiekunowie pracy: dr hab. n. farm. Paweł Ramos, prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara PilawaUdział Studentów Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Biofizyki w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa 2018 Lublin. 

Prezentacja ustna pracy pt.: Influence of UV radiation on the formation of free radicals in chloroquine - EPR spectroscopy examination autorstwa Wojciech Rogóż, Izabela Rozmus.Opiekunowie pracy: dr hab. n. farm. Paweł Ramos, prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

 

 Prezentacja ustna pracy pt.: Study of chloroquin interaction with model free radical DPPH autorstwa: Izabela Rozmus, Wojciech Rogóż. Opiekunowie pracy: dr hab. n. farm. Paweł Ramos, prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara PilawaUdział Studentów Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Biofizyki w II Edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zrozumieć Naukę 2018 Łódź.

 

Pracę wygłosili w formie prezentacji ustnej:

Wojciech Rogóż (Biotechnologia Medyczna), Izabela Rozmus(Medycyna). 

Free radical in thermally sterilized ophtalmic drug-EPR spectroscopy examinations.

Opiekunowie pracy: dr hab. n. farm. Paweł Ramos, prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa. Udział Studentów Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Biofizyki w V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych Wkraczając w Świat Nauki 2018 Wrocław.


Prace wygłosili w formie prezentacji ustnej:

 

W sesji biologia

Wojciech Rogóż (Biotechnologia Medyczna), Izabela Rozmus(Medycyna). 

Wpływ promieniowania UV na właściwości antyoksydacyjne wybranych 

leków mukolitycznych.

Opiekunowie pracy: dr hab. n. farm. Paweł Ramos, prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa.

 

W sesji biologia

Joanna Caputa (Doktorantka), Agnieszka Nikiel(Doktorantka). 

Badanie oddziaływania oleju z jagód acai oraz oleju z nasion konopi z paramagnetycznym DPPH przy wykorzystaniu spektroskopii EPR i UV-Vis.

Opiekunowie pracy: dr hab. n. farm. Paweł Ramos, prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa.

 

W sesji chemia

Adrian Matysek(Analityka Medyczna), Patrycja Ścigaj (Analityka Medyczna). 

Zastosowanie metod pomiarowych do analizy oddziaływania 

mleczanu etakrydyny z modelowym  wolnym rodnikiem DPPH. 

Opiekunowie pracy: dr hab. n. farm. Paweł Ramos, prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział Doktorantów Katedry i Zakładu Biofizyki w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych 2018 Lublin.

Prezentacja pracy pt.: Influence of UV irradiation on antioxidant properties of extracts with Silybum marianum-EPR spectroscopy studies. Autorstwa: Agnieszka Nikiel, Joanna Caputa. Opiekunowie pracy: dr hab. n. farm. Paweł Ramos, prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa.

Prezentacja pracy pt.: EPR spectroscopy applications to examination of antioxidant properties of extracts with Silybum marianum. Autorstwa: Joanna Caputa, Agnieszka Nikiel. Opiekunowie pracy: dr hab. n. farm. Paweł Ramos, prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa.Udział Studentów Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Biofizyki International Medical Congress of Silesia 2018.

 

Studenci Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Biofizyki biorący udział w International Medical Congress of Silesia 2018, sekcji farmacja i farmakologia kliniczna: Wojciech Rogóż (Biotechnologia Medyczna), Patrycja Ścigaj (Analityka Medyczna), dr hab. n. farm. Paweł Ramos (adiunkt Katedry i Zakładu Biofizyki).

Prezentacja pracy pt.: Application of UV-Vis spectroscopy to examination of the antioxidant properties of mucolytic drugs. Autorstwa: Izabela Rozmus, Wojciech Rogóż. Opiekunowie pracy: dr hab. n. farm. Paweł Ramos, prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa.

Prezentacja pracy pt.: Influence of ultraviolet irradiation on antioxidant properties of  butyric acid - UV-Vis spectrophotometry studies. Autorstwa: Patrycji Ścigaj. Opiekunowie pracy: dr hab. n. farm. Paweł Ramos, prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa.