WF - Katedra i Zakład Biofizyki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
(032) 364
Email:

Tematyka badawcza

Główne kierunki badań

AKTUALNA PROBLEMATYKA BADAWCZA

 

► Zastosowanie spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) do badania rodzajów, właściwości i koncentracji wolnych rodników generowanych termicznie a optymalizacja warunków sterylizacji termicznej substancji leczniczych.


► Wpływ warunków fizykochemicznych na generowanie wolnych rodników podczas przechowywania substancji leczniczych i kosmetycznych.


► Kinetyka oddziaływań substancji leczniczych i kosmetycznych z wolnymi rodnikami – badania z wykorzystaniem spektroskopii EPR.


► Rodzaje centrów paramagnetycznych w biomateriałach.


► Wpływ promieniowania UV, temperatury oraz oddziaływań z paramagnetycznymi molekułami tlenu O2 na centra paramagnetyczne w biomateriałach.


► Analiza porównawcza właściwości wolnorodnikowych różnych rodzajów komórek nowotworowych.


► Wpływ substancji o działaniu przeciwnowotworowym na wolne rodniki w komórkach nowotworowych o różnej zawartości melaniny.


► Badania w niskich temperaturach wolnych rodników oraz birodników modelowych i naturalnych melanin metodą EPR.


► Zastosowanie analizy kształtu widm EPR do wyznaczenia rodzaju biopolimerów melaninowych.