WF - Katedra i Zakład Biofizyki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
(032) 364
Email:

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Dnia 16.12.2019 roku odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Jego Magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pan Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego.  Zespołową nagrodę I stopnia w zakresie działalności dydaktycznej otrzymali: Prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa oraz dr hab. n. farm. Paweł Ramos.

______________________________________________ 

Dnia 14.12.2018 roku odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Jego Magnificencji Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pan Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego.  Zespołową nagrodę I stopnia w zakresie działalności naukowej otrzymali: Prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa oraz dr hab. n. farm. Paweł Ramos.

______________________________________________

Dnia 08.10.2018 roku Jego Magnificencja Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pan Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki  przyznał za działalność prowadzoną na rzecz rozwoju Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, która przyczynia się do promowania Uczelni, pomnożenia jej mienia i rozsławienia jej dobrego imienia, Medalem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pani Prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbarze Pilawie kierownikowi Katedry i Zakładu Biofizyki.

 

 Prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa, Prof. dr hab. n. farm. Barbara Dolińska, Prof. dr hab. n. chem. Alina Pyka-Pająk

______________________________________________

Wręczenie Nagród Rektora Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach za rok 2017.

Prof. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa, Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,dr hab. n. farm. Paweł Ramos, Małgorzata Pieprzyca.

______________________________________________


 Dr n. med. Magdalena Zdybel z Katedry i Zakładu Biofizyki WFzOML SUM otrzymała I nagrodę za prezentację plakatową podczas Kongresu PTFM zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej w dniach 3-5.09.2015 w Warszawie.

  _____________________________________________

 

Pracownicy Katedry i Zakładu Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM: dr n. med. Paweł Ramos oraz prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa zdobyli nagrodę II stopnia za pracę pt. "Badanie wpływu temperatury i czasu sterylizacji na generowanie wolnych rodników w podłożu unguentum ophthalmicus z wykorzystaniem spektroskopii EPR-optymalizacja procesu".

Praca ta została zaprezentowana w trakcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "FARMACJA 21 Farmaceuci w ochronie zdrowia", który odbył się 11 września 2015 we Wrocławiu.

 

 ______________________________________________


Dr n. med. Paweł Ramos z Katedry i Zakładu Biofizyki WFzOML SUM otrzymał nagrodę III stopnia za pracę pt. "Badania EPR wpływu promieniowania UV na generowanie wolnych rodników w wybranych lekach przeciwzakrzepowych".

Praca ta została zaprezentowana w trakcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "FARMACJA 21 Farmaceuci w ochronie zdrowia", który odbył się 23-24 września 2016 we Wrocławiu.